Skip to main
Total Security for Business
KasperskyTotal Security for Business

Zaštita krajnjih tačaka optimizovana za velika preduzeća

Prilagodljiva bezbednost protiv naprednih sajber pretnji

  • Štiti svaku krajnju tačku bez prevelikih troškova
  • Pojednostavljeno centralizovano upravljanje bezbednošću pomoću oblaka ili veb-konzole
  • Smanjite broj incidenata pomoću automatizovane obrade
Kompatibilno sa:
Windows®
macOS®
Android™
iOS®

Uporedite opcije nivoa

Zaštita krajnjih tačaka i upravljanje njima
Prilagodljivi podaci i bezbednost aplikacija
Krajnja tačka, bezbednost veba i e-pošte
Štiti svaki uređaj od najnovijih pretnji i smanjuje verovatnoću da dođe do korisničke greške sprečavanjem rizičnog ponašanja.
Prilagodljiva bezbednost i mogućnosti obezbeđivanja sistema su poboljšana pomoću automatizacije zadataka
Blokira infekcije na nivou mrežnog prolaza pre nego što dođu do krajnjih tačaka i poništava efekte društvenog inženjeringa.
Zaštita i integracija
Zaštita i integracija
Objedinjeno upravljanje krajnjim tačkama, zaštita od pretnji zasnovana na ML za Windows, Linux, Mac, Android, iOS i integraciju sa EDR.
Zaštita i integracija
Sve iz verzije Select, uz proširenu zaštitu za servere aplikacija
Zaštita i integracija
Sve iz verzije Advanced, uz zaštitu za veb saobraćaj i e-poštu na nivou mrežnog prolaza
Kontrola aplikacija, veba i uređaja
Kontrola aplikacija, veba i uređaja
Komande sa podrškom za oblak za doterivanje smernica i sprečavanje provala
Kontrola aplikacija, veba i uređaja
Sve iz verzije Select, uz otkrivanje neuobičajenog ponašanja za računare i komande za servere
Kontrola aplikacija, veba i uređaja
Sve iz verzije Advanced, uz komande za saobraćaj i veb na nivou mrežnog prolaza
Prikaži više 

Pametan izbor za bezbednost

Budite spremni – ublažite rizike od napada za vaše poslovanje koristeći Kaspersky.

Performanse i višeslojna zaštita

Bezbednost ne treba da vas usporava, zato naša bezbednost ima minimalni uticaj na performanse sistema. A, u slučaju napada, automatsko opozivanje poništava većinu zlonamernih radnji pa korisnici mogu da nastave da rade bez prekida.

Agilne tehnologije zaštite

Pruža zaštitu svetske klase – uključujući tehnologije otkrivanja ponašanja nakon izvršenja i mašinskog učenja – što smanjuje rizik od napada i štiti sve vaše krajne tačke, dok istovremeno smanjuje potrebu da se preuzimaju česta ažuriranja.

Konzola za upravljanje „najbolje od oba sveta“

U oblaku, na lokaciji, ili oba? Vi odlučujete, a mi ćemo vam omogućiti objedinjeno upravljanje preko konzole u oblaku ili tradicionalnog implementiranja konzole na lokaciji, u AWS ili Azure okruženju u oblaku. Brzo i jednostavno implementirajte bezbednost i smernice korišćenjem bilo kog unapred konfigurisanog scenarija.

Napredna kontrola krajnjih tačaka

Identifikuje ranjive tačke i primenjuje najnovije zakrpe da bi se zatvorile tačke ulaza napada i omogućava da kontrolišete kojim aplikacijama je dozvoljeno da se izvršavaju na serverima. Dopunjena kontrolama internet saobraćaja i uređaja optimizovanim za velika preduzeća i centralizovanom konzolom za upravljanje bezbednošću.

Šta kažu naši klijenti

Najtestiraniji, najnagrađivaniji

Najčešća pitanja

Da li vam je potrebna pomoć za sledeći korak?

Tu smo da vam pomognemo na bilo koji način koji vam najviše odgovara

Gartner odricanje.
GARTNER je registrovani žig ili žig usluge kompanije Gartner, Inc. i/ili njenih povezanih lica u SAD i drugim zemljama, a ovde se koristi uz dozvolu. Sva prava zadržana. Ovaj grafik je objavila kompanija Gartner, Inc. kao deo većeg istraživačkog dokumenta i trebalo bi da se razmatra u kontekstu celog dokumenta. Gartner ne preporučuje bilo kog proizvođača, proizvod ili uslugu opisanu u ovim publikacijama o istraživanju i ne savetuje korisnike tehnologije da izaberu proizvođače sa najboljim ocenama ili drugim oznakama. Gartner publikacije o istraživanju sadrže mišljenja istraživačke organizacije kompanije Gartner i ne bi trebalo da se tumače kao izjave o činjenicama. Gartner odbacuje sve garancije, izričite ili implicitne, u vezi sa ovim istraživanjem, uključujući bilo koje garancije utrživosti ili podesnosti za određenu svrhu. Oznaka „GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE“ je registrovani žig i žig usluge kompanije Gartner, Inc. i/ili njenih povezanih lica i ovde se koristi uz dozvolu. Sva prava zadržana. „Gartner Peer Insights Customers’ Choice“ predstavlja subjektivna mišljenja iz recenzija pojedinačnih krajnjih korisnika, ocene i podatke primenjene u skladu sa dokumentovanom metodologijom; ne predstavlja mišljenje ni preporuku kompanije Gartner ili njenih povezanih lica.