Skip to main

UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM (EULA) ZA PREDUZEĆA

Mala i srednja preduzeća i velika preduzeća ovde mogu da pronađu ugovore o licenciranju sa krajnjim korisnikom (EULA) za naše proizvode. Kliknite na odgovarajuću verziju:

Ovde možete da pronađete ugovore za proizvode u oblaku.

Ako ne možete da pronađete dokument koji vam je potreban ili ako je dokument nedostupan, obratite se tehničkoj podršci i oni će vam dostaviti potreban dokument.

Ovde možete pronaći informacije o kôdu treće strane koji je korišćen u razvoju korporativnih veb-lokacija (na engleskom).