Preskočite na glavni sadržaj

Smernice za privatnost kompanije Kaspersky za Veb-lokacije i Veb-usluge

Poslednji put ažurirano: 26.5.2023.

INFORMACIJE O KONTROLORU PODATAKA

Ove smernice za privatnost se odnose na kompaniju AO Kaspersky Lab, koja se nalazi na adresi bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Ruska Federacija ili odgovarajuću podružnicu(e) koja je/koje su naznačena u odobrenju koje se odnosi na ove Smernice za privatnost („Kaspersky“, „Kompanija“ ili „mi“). One se ne primenjuju na veb-lokacije kompanije Kaspersky koje ne prikazuju ili sadrže vezu prema ovim Smernicama za privatnost ili koje imaju svoje Smernice za privatnost. One se takođe ne primenjuju na usluge i proizvode kompanije Kaspersky, osim ako sadrže vezu prema ovim Smernicama za privatnost.

U ovim Smernicama za privatnost mi vas informišemo o obradi i privatnosti vaših ličnih podataka kada koristite naše veb-lokacije ili veb-usluge. Pošto smo kompanija stručna za bezbednost, privatnost podataka i bezbednost podataka su nam veoma važni. Prema tome, mi smo se posvetili poštovanju i zaštiti vaše privatnosti i poverljivom rukovanju vašim ličnim podacima.

Ako imate pitanja ili komentara o obradi ličnih podataka ili o praksama kompanije Kaspersky Lab u vezi sa privatnošću ili ako želite da ažurirate informacije i podešavanja koje ste nam dostavili, obratite se referentu za zaštitu podataka na adresi https://support.kaspersky.com/general/privacy ili direktno poštom ili e-porukom na adresu: Kaspersky Labs GmbH, DPO AO Kaspersky Labs, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Nemačka, dpo@kaspersky.com.

Možete da kontaktirate i Kaspersky EU/Švajcarska/UK predstavnika: Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Nemačka.

Ukoliko se podaci odnose na Vas, a imate boravište u kontinentalnoj Kini, možete da stupite u vezu sa referentom za zaštitu podataka kompanije Kaspersky u Kini putem adrese: dpo@kaspersky.com.

OPŠTE INFORMACIJE

Za potrebe procesa preuzimanja traženih informacija sa naših veb-lokacija ili veb-usluga, naši serveri skladište određene podatke koji su potrebni za pružanje usluge i/ili za statističke ili bezbednosne svrhe u obliku anonimnih ili pseudonimnih podataka (pseudonimni podaci se prikupljaju pod pseudonimom, npr. jedinstvena nasumična alfanumerička niska generisana interno kako bi se identifikovao svaki zapis podataka). U ovom kontekstu obrađuju se opšte informacije, kao što je naziv vašeg domena ili tip pregledača. Ovi podaci nam ne omogućavaju da donesemo zaključke u vezi sa vašim identitetom. Ovi anonimni ili pseudonimni podaci se brišu odmah posle njihove statističke procene.

Ne obrađujemo bilo kakve „Posebne kategorije ličnih podataka“ o vama (ovo obuhvata detaljne informacije o vašoj rasi ili etničkoj pripadnosti, veroispovesti ili filozofskim shvatanjima, seksualnom životu, seksualnoj orijentaciji, političkom opredeljenju, članstvu u trgovačkoj uniji i informacije o vašem zdravstvenom stanju i genetički i biometrijski podaci za svrhe jedinstvene identifikacije Vas kao osobe), osim ako se drugačije ne zahteva važećim lokalnim zakonima koji se odnose na definiciju i obradu „Posebnih kategorija ličnih podataka“.

LOKALNI ZAHTEVI

Do mere do koje je to neophodno učiniti po važećim lokalnim zakonima, obrada vaših ličnih podataka u pojedinim situacijama mora da bude usklađena sa lokalnim zakonima, uključujući bez ograničenja, zasebno odobrenje i procenu uticaja zaštite podataka, period zadržavanja, pravni osnov i druge važeće lokalne zahteve.

AUTOMATIZOVANO ODLUČIVANJE

Na veb-sajtovima i uslugama ne koristimo automatizovano odlučivanje.

KOJE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO I KAKO IH KORISTIMO

Poseta naših veb-lokacija ili veb-usluga

Opis Usluge

Prikaz usluge

Da bismo dostavili veb-lokaciju ili našu veb-uslugu, sakupljamo i obrađujemo lične podatke koje nam vaš pregledač za internet automatski dostavlja. To su datum i vreme pronalaženja jedne od naših veb-lokacija ili veb-usluga, tip i podešavanja pregledača i vaša IP adresa.

Naš pravni osnov za obradu ličnih podataka je čuvanje naših legitimnih interesa koji se zasnivaju na omogućavanju pristupa našim veb-lokacijama ili veb-uslugama i osiguravanju tehničkog funkcionisanja veb-lokacija ili veb-usluga.

Datoteke evidencija

Tokom korišćenja naših veb-lokacija ili veb-usluga možemo da obrađujemo vašu IP adresu, naziv provajdera mrežnog saobraćaja, tip pregledača, nazive posećenih domena i druge informacije o vašem klijentskom okruženju (poput naziva modela vašeg uređaja, naziva operativnog sistema, rezolucije displeja itd.).

Svrha ove obrade je unapređenje bezbednosti i dostupnosti naših veb-lokacija ili veb-usluga.

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je čuvanje naših legitimnih interesa koji se zasnivaju gore naznačenim svrhama.

Analiza saobraćaja na mreži

Možemo i da obrađujemo informacije o tome koje veb-lokacije i veb-usluge kompanije Kaspersky Lab koristite i kako ih koristite, veb-stranicu koju ste posetili neposredno pre nego što se posetili našu veb-lokaciju ili veb-uslugu, vreme koje ste proveli na tim stranicama ili u uslugama, informacije koje ste pretraživali na našoj veb-lokaciji ili u veb-usluzi, vremena i datume pristupa, kao i druge statističke podatke.

Svrha ove obrade je kreiranje statistike saobraćaja na mreži za veb-lokacije i veb-usluge kompanije Kaspersky.

Pravni osnov za obradu podataka je vaš pristanak. Pristanak možete da povučete u bilo kom trenutku što će se odraziti na buduće situacije tako što ćete kliknuti na vezu koja je prikazana pri dnu svake strane na veb-lokacijama.

Kolačići

Kolačići su datoteke ili fragmenti informacija koji se mogu čuvati na vašem računaru ili na drugim uređajima krajnjeg korisnika koji se mogu povezati na internet (na primer pametni telefoni i tableti) kada posetite naše veb-lokacije ili koristite naše veb-usluge. Ove informacije najčešće sadrže alfanumeričke niske koje jedinstveno identifikuju vaš računar ili uređaj krajnjeg korisnika, ali mogu da sadrže i druge informacije.

Na našim veb-lokacijama ili veb-uslugama koristimo različite tipove „kolačića“ (malih tekstualnih datoteka koje se stavljaju na vaš uređaj):

Spisak kolačića koje koristimo, opise svrha za primenu kolačića i detaljnije informacije o datim kolačićima navedeni su u centru za kolačiće na konkretnoj veb-lokaciji naše kompanije ili u pripadajućim odobrenjima ili ugovorima.

Koliko dugo čuvamo lične podatke

Podaci koje obrađujemo radi pružanja usluge brišu se odmah nakon dostavljanja od strane veb-servera.

Datoteke evidencija se brišu najkasnije kada prođe 1 godina od kreiranja.

Podaci koje obrađujemo u svrhe analize saobraćaja na mreži brišu se kada prođe 1 godina od kreiranja.

Period za brisanje kolačića je naznačen u centru za kolačiće na konkretnoj veb-lokaciji naše kompanije ili u pripadajućim odobrenjima ili ugovorima.

My Kaspersky, Kaspersky Account, Kaspersky Small Office Security upravljačka konzola, i Anti-Theft Web Management (zajedno, „Usluge“)

Opis Usluge

Registracija naloga. Da biste koristili Uslugu i imali pristup svim funkcijama, treba da napravite lični nalog, što zahteva od vas da nam dostavite imejl adresu (koja će biti vaše korisničko ime) i lozinku. Ove podatke ćemo obrađivati i koristiti samo da bismo vam pružili Usluge, osim ako izričito nije dozvoljeno važećim zakonom ili ne date saglasnost da se one obrađuju ili koriste za druge svrhe (na primer, za prijem korisnih vesti o proizvodima i uslugama kompanije Kaspersky putem e-pošte). Možda bude potrebno da nam dostavite broj mobilnog telefona radi dodatne zaštite naloga od neovlašćenog pristupa. Koristićemo broj mobilnog telefona samo za slanje kodova za autorizaciju.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Postavke naloga i kupovine. Možete da pregledate, ažurirate ili ispravite podatke na svom nalogu, lozinku i željena podešavanja, pa čak i da izbrišete svoj nalog u bilo kom trenutku pomoću funkcije „Postavke naloga“. Pored toga, moći ćete da pregledate istoriju svojih kupovina kod našeg dobavljača usluge veb-prodavnice. U Postavkama naloga takođe možete da povežete platnu karticu za jednostavno kupovanje dodatnih proizvoda i usluga kompanije Kaspersky. Ako aktivirate ovu opciju, naš dobavljač usluge veb-prodavnice će priložiti podatke o vašoj platnoj kartici vašem nalogu i čuvati ih za buduće porudžbine. Kompanija Kaspersky će uspostaviti posebnu vezu prema vašem nalogu kod dobavljača usluge veb-prodavnice i obaviće porudžbinu u vaše ime kad god nešto poručite. Naš dobavljač usluge veb-prodavnice nam takođe pruža informacije o datumu isteka vaše platne kartice i poslednja 4 simbola iz broja vaše platne kartice. Međutim, nećemo imati pristup nijednim drugim podacima sa vaše platne kartice koje čuva naš dobavljač usluge veb-prodavnice. Veza prema vašem nalogu će se uspostaviti samo tehnički pomoću kombinacije unutrašnjeg korisničkog ID-a i lozinke. Ovi akreditivi nam neće dati pristup vašoj platnoj kartici ili drugim ličnim podacima koje čuva naš dobavljač usluge veb-prodavnice. Unutrašnji korisnički ID se koristi za aktiviranje porudžbina od vas koje ste uputili kroz veb-prodavnicu.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Uređaji. Posle registracije, moći ćete da upravljate svim svojim uređajima koje ste obezbedili proizvodima kompanije Kaspersky. Možete, na primer, da obezbedite izgubljene ili ukradene uređaje, da lako proverite status proizvoda kompanije Kaspersky na svakom uređaju ili da ispravite postojeće probleme. Da biste to uradili, treba da povežete ove uređaje pomoću funkcije „Uređaji“. U tom slučaju, veza između vašeg naloga i uređaja koje povezujete će morati da se uspostavi. Ovo će se koristiti samo radi pružanja usluga upravljanja uređajima, osim ako nije dozvoljeno važećim zakonom ili izričito ne date saglasnost da se koriste za druge svrhe.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Licence. Možete da upravljate licencama za sve proizvode kompanije Kaspersky pomoću funkcije „Licence“ ako dodate važeće kodove za aktiviranje za svaki proizvod i povežete je sa uređajem na kojem se koristi. Takođe možete da izaberete da automatski primate podsetnike o licencama koje ističu ili da koristite funkciju automatskog obnavljanja licence. Podsetnici će vam biti slati e-poštom samo ako to izričito zahtevate.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Podrška. Ako želite da zatražite podršku od naše Službe za korisničku podršku pomoću usluga podrške, od vas ćemo tražiti informacije koje su potrebne da nam omoguće da vam pružimo takvu podršku, kao što je broj registracije/licence, poslednja 4 znaka iz broja na vašoj bankovnoj kartici korišćenoj za kupovinu licenca, adresa e-pošte i informacije o proizvodu na koji se odnosi vaš problem, hardver i softver vašeg računara, kao i priroda problema koji se pojavio. Osim toga, može biti korisno ili čak neophodno za ovu svrhu da nam pošaljete datoteke sa kojim imate problema pomoću funkcije otpremanja. One takođe mogu da sadrže lične podatke, kao što su informacije koje su karakteristične za konkretnog korisnika ili nazivi datoteka, metapodaci ili sadržaji na osnovu kojih može da se identifikuje osoba. Vi naravno birate da li želite da otpremite datoteke ili ne. Ako je to slučaj, najpre pročitajte i prihvatite Propise o pružanju podatka povezane sa uslugom otpremanja.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Koliko dugo čuvamo lične podatke

Podaci se brišu najkasnije 1 (jedan) kalendarski mesec posle brisanja naloga.

Kaspersky Business Hub

Opis Usluge

Registracija naloga. Ako želite da koristite Kaspersky Business Hub i imate pristup proizvodima koji su dostupni u Kaspersky Business Hub-u, treba da napravite lični nalog. Da biste to uradili, treba da unesete vašu imejl adresu (koja će se koristiti kao vaše korisničko ime) i lozinku. Ove podatke ćemo obrađivati i koristiti samo da bismo vam pružali funkciju Kaspersky Business Hub i proizvode koji se koriste u Kaspersky Business Hub-u. Ovi podaci biće obrađivane i korišćene za druge svrhe samo ako date izričitu saglasnost (na primer, za prijem najnovijih vesti o proizvodima i uslugama kompanije Kaspersky putem e-pošte ili da budete kontaktirani o vašim recenzijama proizvoda kompanija Kaspersky). Možete takođe da dostavite vaš broj mobilnog telefona kako biste dodatno zaštitili svoj nalog od neovlašćenog pristupa, kao i bezbednosno pitanje da povratite pristup vašem nalogu ukoliko zaboravite svoju lozinku. Vaš broj mobilnog telefona koristićemo samo za slanje kôdova za autorizaciju tokom vaše autorizacije.

Možete da pregledate, ažurirate ili ispravite podatke na svom nalogu ili da izbrišete svoj nalog u svakom trenutku, koristeći funkciju "Upravljanje nalogom".

Svrha i zakonski osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Licence. Možete da upravljate licencama za proizvode kompanije Kaspersky koji su dostupni za vas na Kaspersky Business Hub-u koristeći funkciju "Licence". Da biste ovo uradili, morate da dodate važeće kodove za aktiviranje za svaki proizvod koji koristite. Može vam poslati automatski podsetnik o licencama koje ističu putem e-pošte.

Pristup upravljanju određenim licencama i korišćenje specifičnih instanci naših proizvoda zavisi od vaših prava na pristup koja su konfigurisana u proizvodima.

Za pružanje funkcije onlajn kupovine licenci, koristimo zemlju koju navedete kada registrujete vaš nalog. Onlajn prodaju licenci obavlja dobavljač usluge onlajn prodavnice.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Podrška. Kada stupite u vezu sa Službom za korisničku podršku koristeći naše usluge podrške, tražićemo neophodne informacije kako bismo vam pružili podršku (na primer, broj vaše licence, e-adresu, informacije o proizvodu koji je izazvao problem, informacije o hardveru i softveru i opis problema). Ove datoteke mogu takođe da sadrže lične podatke, kao što su ime korisnike ili nazivi datoteka na osnovu kojih može da se identifikuje osoba, metapodaci ili sadržaj datoteka. Ove datoteke možete da pošaljete prema sopstvenom nahođenju.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Koliko dugo čuvamo lične podatke

Informacije o vašem ličnom nalogu biće izbrisane najkasnije 1 (jedan) kalendarski mesec posle brisanja naloga. Rezervne kopije podataka čuvaju se najviše 1 (jedan) mesec od trenutka kada se naprave.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Opis Usluge

Registracija naloga. Ako želite da koristite Kaspersky Endpoint Security Cloud i imate pristup svim njegovim funkcijama, morate da kreirate lični nalog na Kaspersky Business Hub. Obrađujemo i koristimo adresu e-pošte koju ste naveli tokom registracije na Kaspersky Business Hub-u da bismo vam obezbedili funkcionalnost Kaspersky Endpoint Security Cloud. Ovi lični podaci mogu biti obrađeni i korišćeni u druge svrhe ukoliko je to dozvoljeno važećim zakonom ili nam vi date vaš pristanak za to.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili preduzimanje koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Licence. Licencama za Kaspersky Endpoint Security Cloud možete da upravljate koristeći funkciju "Licence". Da biste to uradili, morate dodati važeće kodove za aktivaciju licence. Na vaš zahtev možemo vam poslati automatski podsetnik o licencama koje ističu putem e-pošte.

Pristup upravljanju određenim licencama zavisi od vaših prava na pristup i prava na pristup drugih koristnika Kaspersky Business Hub-a. Ta prava na pristup se mogu konfigurisati u određenim ranim prostorima Kaspersky Endpoint Security Cloud-a. Za više informacija pogledajte našu dokumentaciju na mreži.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili preduzimanje koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Uređaji. Nakon kreiranja radnog prostora za Kaspersky Endpoint Security Cloud, možete da upravljate uređajima koji su povezani sa vašim radnim prostorom i koji su zaštićeni proizvodima kompanije Kaspersky. Pre nego što počnete da upravljate uređajima putem sistema Kaspersky Endpoint Security Cloud, treba da preduzmete sve neophodne korake da biste bili usaglašeni sa važećim zakonima u vezi sa korišćenjem usluga sistema Kaspersky Endpoint Security Cloud. Takođe treba da promenite postavke Kaspersky Endpoint Security Cloud-a da bi se odrazile na vaše korišćenje. Za više informacija pogledajte našu dokumentaciju na mreži. Kako biste osigurali efikasnost sistema Kaspersky Endpoint Security Cloud, prenesite podatke na servere za administraciju smeštene u infrastrukturu sistema Kaspersky Endpoint Security Cloud. Lista podataka prikupljenih sa upravljanih uređaja pružena je u članku sa dokumentacijom na mreži "Informacije o pružanju podataka".

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Podrška. Kada stupite u vezu sa Službom za korisničku podršku koristeći naše usluge podrške, tražićemo neophodne informacije kako bismo vam pružili podršku (na primer, broj vaše licence, e-adresu, informacije o proizvodu koji je izazvao problem, informacije o hardveru i softveru i opis problema). Ove datoteke mogu da sadrže i lične podatke, kao što su korisnička ili prepoznatljiva imena datoteka, metapodaci i sadržaj. Ove datoteke možete da pošaljete prema sopstvenom nahođenju.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Koliko dugo čuvamo lične podatke

Podaci o vašim radnim prostorima brišu se pomoću funkcije "Upravljanje radnim prostorima" u Kaspersky Business Hub-u ili se brišu automatski nakon isticanja vaše licence za Kaspersky Endpoint Security Cloud. Detaljne informacije o periodu skladištenja podataka o radnim prostorima mogu se naći u članku sa dokumentacijom na mreži "Informacije o pružanju podataka".

Kaspersky Security Center Cloud Console

Opis Usluge

Registracija naloga. Ako želite da koristite Kaspersky Security Center Cloud Console i imate pristup svim njegovim funkcijama, morate da kreirate lični nalog na Kaspersky Security Center Cloud Console. Da biste to uradili, unesite adresu vaše e-pošte i lozinku. Mi ćemo da te podatke obrađujemo i koristimo isključivo da bismo vam obezbedili funkcionalnost sistema Kaspersky Security Center Cloud Console. Ovi podaci mogu biti obrađeni i korišćeni u druge svrhe ukoliko je to dozvoljeno važećim zakonom ili nam vi date vašu saglasnost za to. Možete takođe da dostavite vaš broj mobilnog telefona kako biste dodatno zaštitili svoj nalog od neovlašćenog pristupa, kao i bezbednosno pitanje da povratite pristup vašem nalogu ukoliko zaboravite svoju lozinku. Vaš broj mobilnog telefona koristićemo samo za slanje kôdova za autorizaciju tokom vaše autorizacije.

Možete da pregledate, ažurirate ili ispravite podatke na svom nalogu ili da izbrišete svoj nalog u svakom trenutku, koristeći funkciju "Upravljanje nalogom".

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Licence. Možete da upravljate licencama za proizvode kompanije Kaspersky koji su dostupni za vas na Kaspersky Security Center Cloud Console koristeći funkciju "Licence". Da biste ovo uradili, morate da dodate važeće kodove za aktiviranje za svaki proizvod koji koristite. Možete da omogućite automatski podsetnik za isticanje licence koji je aktiviran u proizvodnima kompanije Kaspersky. Podsetnici će vam biti slati e-poštom samo ako to izričito zahtevate. Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Uređaji. Nakon kreiranja radnog prostora za Kaspersky Security Center Cloud Console, možete da upravljate uređajima koji su povezani sa vašim radnim prostorom i koji su zaštićeni proizvodima kompanije Kaspersky. Pre nego što počnete da upravljate uređajima koristeći Kaspersky Security Center Cloud Console, morate da preduzmete sve neophodne mere poštovanja relevantnih propisa u vezi sa korišćenjem usluga aplikacije Kaspersky Security Center Cloud Console. Takođe treba da promenite postavke Kaspersky Security Center Cloud Console da bi se odrazile na vaše korišćenje. Za više informacija pogledajte našu dokumentaciju na mreži. Kako biste osigurali efikasnost sistema Kaspersky Security Center Cloud, prenesite podatke na servere za administraciju smeštene u infrastrukturu sistema Kaspersky Security Center Cloud infrastructure. Lista podataka prikupljenih sa upravljanih uređaja pružena je u članku sa dokumentacijom na mreži "Informacije o pružanju podataka".

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Podrška. Kada stupite u vezu sa Službom za korisničku podršku koristeći naše usluge podrške, tražićemo neophodne informacije kako bismo vam pružili podršku (na primer, broj vaše licence, e-adresu, informacije o proizvodu koji je izazvao problem, informacije o hardveru i softveru i opis problema). Ove datoteke mogu takođe da sadrže lične podatke, kao što su ime korisnike ili nazivi datoteka na osnovu kojih može da se identifikuje osoba, metapodaci ili sadržaj datoteka. Ove datoteke možete da pošaljete prema sopstvenom nahođenju.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili preduzimanje koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Koliko dugo čuvamo lične podatke

Informacije o vašem ličnom nalogu biće izbrisane najkasnije 1 (jedan) kalendarski mesec posle brisanja naloga. Rezervne kopije podataka čuvaju se najviše 1 (jedan) mesec od trenutka kada se naprave. Podaci o vašim radnim prostorima se automatski brišu nakon isticanja vaše licence za Kaspersky Security Center Cloud ili nakon vašeg zahteva za uklanjanjem upućenog Službi za korisničku podršku. Nakon isticanja vaše licence, možete imati pravo da nastavite koristiti Proizvod, iako će funkcionalnost Proizvoda biti ograničena. Detaljne informacije o periodu skladištenja podataka o radnim prostorima mogu se naći u članku sa dokumentacijom na mreži "Informacije o pružanju podataka".

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Opis Usluge

Registracija naloga. Da biste koristili sistem Kaspersky Security for Microsoft Office 365 i imali pristup svim njegovim funkcijama, treba da napravite lični nalog, što zahteva da nam pružite svoju adresu e-pošte, ime kompanije i lozinku. Možete da koristite nalog za sistem Kaspersky Endpoint Security Cloud. Obradićemo i koristićemo ove podatke samo radi pružanja usluge Kaspersky Security za Microsoft Office 365, osim ukoliko nije dozvoljeno važećim zakonom ili nam vi izričito date saglasnost za obradu ili korišćenje u druge svrhe (na primer, radi dobijanja relevantnih vesti o proizvodima i uslugama kompanije Kaspersky putem e-pošte). Adresa e-pošte koju ste naveli tokom registracije će se koristiti za obaveštenja u vezi sa pružanjem usluge Kaspersky Security for Microsoft Office 365, uključujući i to da vas obavestimo kada usluga nije dostupna, kada ističe probni period ili kada su objavljena ažuriranja.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Postavke naloga. Možete da pregledate, ažurirate ili ispravite podatke na svom nalogu, lozinku i željena podešavanja, pa čak i da izbrišete svoj nalog u bilo kom trenutku pomoću funkcije „Postavke naloga“.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Konfigurisanje usluge. Usluga Kaspersky Security for Microsoft Office 365 je integrisana direktno u sistem Office 365, što zahteva pristup sistemu Exchange Online ili OneDrive. Da biste konfigurisali vezu sa sistemom Exchange Online ili OneDrive, bićete preusmereni na veb-lokaciju Microsoft Online i upitani da li dajete dozvolu aplikaciji Kaspersky Security for Office 365 kroz tok OAuth 2.0. Usluga Kaspersky Security for Microsoft Office 365 takođe zahteva i nalog usluge za pristup Exchange Online karantinu. Taj nalog usluge se može konfigurisati automatski i ručno. Ako izaberete automatsku konfiguraciju, usluga će tražiti akreditive globalnog administratora. Usluga ne čuva ove podatke ni u kom obliku, već ih koristi za početnu konfiguraciju i pravljenje naloga usluge. Ako izaberete ručnu konfiguraciju, akreditivi globalnog administratora nisu potrebni, a nalog usluge ručno pravi administrator.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Rad usluge. Tokom rada, usluga Kaspersky Security for Microsoft Office 365 prima poruke i druge objekte (sastanke, zadatke itd.), kao i OneDrive datoteke koje treba da skenira i obrađuje ih u skladu sa postavkama zaštite. Usluga Kaspersky Security for Microsoft Office 365 ne čuva u svojoj infrastrukturi poruke, OneDrive datoteke ili objekte koji treba da se skeniraju. Lista podataka kojima može da pristupi usluga Kaspersky Security for Microsoft Office 365, kao i podaci koji se prikupljaju tokom rada usluge predstavljeni su u dokumentaciji u odeljku „O pružanju podataka“.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Podrška. Ako zatražite podršku od naše Službe za korisničku podršku pomoću Usluga za korisničku podršku, od vas ćemo tražiti informacije koje su potrebne da bismo vam pomogli, kao što je broj registracije/licence, poslednja 4 znaka iz broja vaše platne kartice za kupovinu licence, adresa e-pošte, podaci o proizvodu i usluzi na koje se odnosi vaš problem, informacije o hardveru i softveru vašeg računara, kao i priroda problema koji se pojavio. Osim toga, može biti korisno ili čak neophodno za ovu svrhu da nam pošaljete datoteke sa kojim imate problema pomoću funkcije otpremanja u sistemu CompanyAccount. One takođe mogu da sadrže lične podatke, kao što su specifične korisnike informacije ili nazivi datoteka, metapodaci ili sadržaji na osnovu kojih može da se identifikuje osoba. Vi naravno birate da li želite da otpremite datoteke ili ne.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Koliko dugo čuvamo lične podatke

Podaci se brišu 6 meseci posle isteka licence.

Kaspersky CompanyAccount

Opis Usluge

Registracija naloga. Da biste koristili uslugu Kaspersky CompanyAccount i pristupili svim njenim funkcijama, morate da napravite:

 • lični nalog;
 • nalog za svoju kompaniju, osim ako vaši saradnici to nisu već uradili.

Ovo će zahtevati da pružite poslovnu adresu e-pošte (koja će biti vaše korisničko ime), lozinku, ime i prezime, ime kompanije i zemlju, kao i licencu vaše kompanije da koristi aplikacije kompanije Kaspersky. Obrađivaćemo i koristiti ove podatke samo da bismo mogli da vam pružimo usluge Kaspersky CompanyAccount i Službe za korisničku podršku, osim ako izričito ne izaberete da se one obrađuju i koriste za druge svrhe. Posle registracije vaš privatni nalog će biti povezan sa nalogom vaše kompanije. Ako je nalog vaše kompanije već bio napravljen, onda će se informacije o vašoj registraciji (ime i prezime i poslovna adresa e-pošte) poslati administratoru usluge Kaspersky CompanyAccount iz vaše kompanije. Zaposleni kompanije koji prvi registruje kompaniju i lične podatke obično je administrator.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Postavke naloga. Možete u svakom trenutku da vidite, ažurirate i ispravite informacije o svom nalogu, kao i lozinku, odnosno da izbrišete nalog na kartici „Moj nalog“.

Administrator usluge Kaspersky CompanyAccount u vašoj kompaniji će takođe moći da menja postavke vašeg naloga i da resetuje vašu lozinku. Ako ste vi administrator usluge Kaspersky CompanyAccount u svojoj kompaniji, onda ćete moći da uređujete lične naloge svih svojih kolega i da blokirate nalog cele kompanije (lični nalozi zaposlenih će ostati u sistemu).

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Licence. Možete da dodate i prikažete licence svoje kompanije za proizvode kompanije Kaspersky na kartici „Licence“ u usluzi Kaspersky CompanyAccount (kodove za aktiviranje ili datoteke ključeva za svaki proizvod). Licenca koja je pružena tokom registracije će biti dodata automatsku u uslugu Kaspersky CompanyAccount vaše kompanije. Datoteke ključeva se ne čuvaju fizički u usluzi Kaspersky CompanyAccount. Sistem čuva samo evidenciju o licenci vaše kompanije. Svaki zaposleni u kompaniji sa ličnim nalogom povezanim sa uslugom Kaspersky CompanyAccount vaše kompanije ima pristup listi licenci. Vaš administrator usluge Kaspersky CompanyAccount može da ukloni licence vaše kompanije ako ih izbriše iz liste.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Ugovori. Ako vaša kompanija kupi dodatne usluge Službe za korisničku podršku, onda ćete, nakon što se kupovina evidentira, moći da vidite listu kupljenih usluga na kartici Agreements (Ugovori). Lista ugovora će biti dostupna onim zaposlenima u kompaniji koji, u trenutku kupovine, budu određeni da imaju ovlašćena da koriste plaćenu uslugu. Ove osobe će automatski primiti obaveštenja o isteku ugovora.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Zahtevi za korišćenje usluga Službe za korisničku podršku. Ako stupite u vezu sa Službom za korisničku podršku kroz uslugu Kaspersky CompanyAccount, možemo tražiti da pošaljete informacije koje mogu da nam zatrebaju da bismo vam pružili pomoć. Na primer, ovo može da obuhvati informacije o proizvodima povezanim s vašim zahtevom, hardveru računara, mreži vaše kompanije, softveru i prirodi problema na koji ste naišli. Šta više, može biti korisno ili čak neophodno da nam pošaljete datoteke sa kojima imate problema ili datoteke koje definišu konfiguraciju vašeg računara ili mreže. Ovo možete da uradite pomoću opcije „Priloži datoteke“ u obrascu zahteva. Ove datoteke mogu da sadrže specifične korisničke informacije ili imena datoteka, metapodatke ili sadržaje na osnovu kojih može da se identifikuje osoba. Kao i uvek, vi birate da li želite da otpremite ove datoteke. Ako želite da otpremite datoteke, prvo pregledajte i prihvatite stranicu Propisi o pružanju podatka na stranici za otpremanje datoteke. Da bismo izabrali odgovarajuću Službu za korisničku podršku za vaš zahtev, koristićemo informacije o licencama vaše kompanije, zemlji i po mogućstvu jeziku interfejsa u vašoj usluzi Kaspersky CompanyAccount. Vaše kolege mogu da imaju pristup vašim zahtevima ako vaš administrator usluge Kaspersky CompanyAccount ručno promeni odgovarajuće postavke (administrator može automatski da vidi zahteve).

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Koliko dugo čuvamo lične podatke

Možete da izbrišete nalog u bilo kom trenutku u podešavanjima naloga ili tako što ćete poslati zahtev našoj Službi za korisničku podršku. Kada izbrišete nalog, vaši lični podaci će biti zadržani u bazi podataka kompanije Kaspersky sve dok ne istekne period zadržavanja, ali nećete više moći da pristupite veb-lokaciji Kaspersky CompanyAccount pomoću izbrisanog naloga.

Kaspersky Partner Portal

Opis Usluge

Mi možemo zahtevati lične podatke kada pošaljete porudžbinu, registrujete proizvod, tražite uslugu, odgovorite na anketu, učestvujete u takmičenju i kada komunicirate s nama ili obavljate druge aktivnosti na našoj veb-lokaciji.

Vi donosite sve odluke da li da se nastave ili ne aktivnosti koje zahtevaju lične podatke. Međutim, imajte u vidu da ako ne želite da pružite potrebne podatke, nećete moći da završite transakciju.

Lične podatke koristimo u sledeće svrhe:

 • da bismo vam pružili informacije o obaveštenjima o virusima, nadogradnje proizvoda, nove proizvode, usluge, biltene, poruke e-pošte sa informacijama i istraživanja u vezi sa budućim idejama ili poboljšanjima proizvoda;
 • da biste nam pomogli da napravimo sadržaj koji je relevantan za vas;
 • da bismo vam pružili posebne ponude specifične za kompaniju Kaspersky koje mogu da vam budu interesantne;
 • da biste nam pomogli da napravimo bolje proizvode i usluge koje zadovoljavaju vaše potrebe;
 • da bismo vam pomogli da brzo pronađete informacije o softveru, uslugama ili proizvodima koji su vam važni.

Naš zakonski osnov za obradu vaših ličnih podataka je čuvanje naših legitimnih interesa koji se zasnivaju na ispunjenju gore naznačenih svrha.

 • Takođe, obrađujemo vaše lične podatke u svrhu pružanja mogućnosti da kupite i preuzmete proizvode, ostvarite pristup uslugama ili da na drugi način obavljate radnje koje ste izabrali.

U ovim slučajevima pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili preduzimanje koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Koliko dugo čuvamo lične podatke

Lični podaci sačuvani u vreme kad koristite uslugu biće izbrisani posle prvog zahteva.

GSI Parser

Opis Usluge

Usluga vam omogućava da na računaru proverite i ispravite probleme u vezi sa kompatibilnošću proizvoda kompanije Kaspersky i drugog softvera. Stoga, možete da nam na analizu dostavite datoteku izveštaja tako što ćete ga otpremiti na našu Veb-lokaciju. Podaci se prenose kompaniji Kaspersky preko bezbednih veza. Podaci koje nam dostavite biće zaštićeni u skladu sa zakonski utvrđenim uslovima i zahtevima iz dokumenta „Smernice za privatnost kompanije Kaspersky za Veb-lokacije i Veb-usluge“.

Morate da napravite nalog da biste koristili uslugu. Da biste napravili nalog, unesite adresu e-pošte i postavite lozinku.

Možete da promenite adresu e-pošte ili lozinku ili da trajno uklonite nalog u odeljku „Upravljanje nalogom“.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Koliko dugo čuvamo lične podatke

Otpremljeni objekat će se čuvati na sistemima kompanije Kaspersky ne duže od 90 dana nakon čega će biti izbrisan i neće moći da se vrati.

Ostali veb-sajtovi i obrasci

Opis Usluge

Vrhunski sadržaj. Da biste pristupili raznim elementima sadržaja, kao što su izveštaji, video zapisi, registrovanje za događaje ili dobijanje namenskog marketinškog materijala, zatražićemo od vas ime, prezime, e-adresu i broj telefona kao obavezne lične podatke za dobijanje ovog premijum sadržaja.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili radi preduzimanja koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Besplatne probne verzije. Ako želite da testirate naše proizvode, tražićemo od vas i ime i prezime, broj telefona i imejl adresu. Ovi podaci biće korišćeni za slanje kôda za aktiviranje i podsećanje o završetku probnog perioda. Do 14 dana posle kraja probnog perioda možete primiti poslednji podsetnik i ponudu da kupite punu licencu.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je ispunjenje ugovora u kome ste vi jedna od ugovornih strana ili preduzimanje koraka koje ste zahtevali pre ulaska u ugovornu obavezu.

Bilteni, besplatna ažuriranja proizvoda i posebne ponude. Ako ste se registrovali za ovo i dostavili nam e-adresu, a nekim slučajevima i ime i prezime, koristićemo ove podatke da bismo vam pružali dodatne informacije o proizvodima i uslugama, besplatna ažuriranja proizvoda i posebne ponude za koje biste možda bili zainteresovani.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka je vaš pristanak. Pristanak možete da povučete u bilo kom trenutku što će se odraziti na buduće situacije tako što ćete kliknuti na vezu koja se nalazi pri dnu svake e-poruke ili tako što ćete nam poslati e-poruku.

Kontakt obrasci. Ako želite da sa nama stupite u vezu pomoću naših obrazaca za stupanje u vezu i podršku, od vas će biti zatraženo da nam pružite kontakt informacije (pomoću polja za unos označena znakom „*“), koje ćemo isključivo obrađivati i koristiti u meri koja je neophodna da bismo stupili u vezu sa vama i pružili vam željene informacije. Imate slobodu da pružite dodatne informacije (pomoću polja koja nisu označena znakom „*“), koje ćemo, naravno, takođe obrađivati u skladu sa svim primenljivim zahtevima za zaštitu podataka. Ovi podaci će biti prosleđeni regionalnim timovima kompanije Kaspersky koji su odgovorni za vašu lokaciju. Regionalni timovi kompanije Kaspersky će koristiti ove podatke da bi vas kontaktirali.

Naš pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je čuvanje naših legitimnih interesa koji se zasnivaju na ispunjenju gore naznačenih svrha.

Godišnje ankete o zadovoljstvu klijenata za korisnike Službe za korisničku podršku. Kompanija Kaspersky održava ankete povodom svakog incidenta, kao i godišnju anketu za korisnike Službe za korisničku podršku da bi unapredila kvalitet usluge. Da bismo održali Godišnju anketu o zadovoljstvu klijenata, mi primamo sledeće podatke:

Vašu adresu e-pošte, što nam omogućava da vas identifikujemo kao korisnika u našoj bazi podatka i povežemo vaše mišljenje u anketi sa vašim kontaktima i istorijom zahteva poslatih našoj Službi za korisničku podršku.

Ocenu koju ste dali našoj Službi za korisničku podršku i preporuke koje će se koristiti za poboljšanje kvaliteta usluga koje pruža Služba za korisničku podršku kompanije Kaspersky.

Naš pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je čuvanje naših legitimnih interesa koji se zasnivaju na unapređenju naših usluga.

Koliko dugo čuvamo lične podatke

Vaše lične podatke ćemo obrisati kada više nisu neophodni za svrhe na čijem ispunjenju radimo, kada istekne period čuvanja naznačen prilikom davanja pristanka ili kada povučete svoj pristanak a nema drugih pravnih osnova za njihovo čuvanje. Ako se primenjuje potonje, obrisaćemo podatke kada više ne važe drugi pravni osnovi.

Možete da konfigurišete postavke pregledača tako da kolačići budu blokirani ili da vas sistem obavesti kad god neka veb-lokacija želi da postavi kolačić. Međutim, imajte u vidu da blokiranje kolačića može da dovede do toga da nećete moći da koristite sve funkcije na našoj veb-lokaciji i još više.

PRIMAOCI LIČNIH PODATAKA

Naše veb-lokacije i veb-usluge su u suštini osmišljene tako da je obrada ličnih podataka svedena na minimalni obim neophodan za ostvarenje svrha obrade. U kompaniji Kaspersky, samo osobe kojima je apsolutno neophodan pristup vašim ličnim podacima radi ispunjenja njihovih dužnosti ili zadataka imaće pristup vašim ličnim podacima.

Sa spoljašnjim primaocima delimo vaše lične podatke samo ukoliko postoji pravni razlog za to ili ste vi dali svoj pristanak za takav vid deljenja. Spoljašnji primaoci mogu da budu:

 • Obrađivači: pružaoci usluge sa kojima sarađujemo radi pružanja određenih usluga, npr. dobavljači. Ako spoljni dobavljači treba da pristupe ličnim podacima, mi obezbeđujemo da je takav pristup ograničen na meru koja je neophodna za pružanje date usluge. Takođe, takvi spoljni dobavljači usluga moraju da poštuju sve važeće propise za zaštitu podataka.
 • Javni organi: vladine i državne institucije, poput kancelarija javnih tužilaca, sudova ili poreskih uprava kojima ćemo u pojedinačnim slučajevima možda morati da prenesemo lične podatke.
 • Privatna tela: privatna tela kojima prenosimo vaše lične podatke na osnovu pravnih zahteva ili vašeg pristanka.

GDE OBRAĐUJEMO LIČNE PODATKE/PRENOS DO TREĆIH ZEMALJA

Lični podaci koje korisnici pružaju kompaniji Kaspersky mogu da se obrađuju u sledećim zemljama koje su van Evropske unije (EU) ili Evropskog ekonomskog prostora (EEP): Ujedinjeno Kraljevstvo, Švajcarska, Kanada, Singapur, Rusija, Japan, SAD, Meksiko, Kina i Azerbejdžan.

Kompanija Kaspersky preduzela je odgovarajuće bezbednosne mera za zaštitu vaših ličnih podataka u skladu sa najboljim praksama za bezbednost i privatnost, uključujući, korišćenje standardnih ugovornih odredbi Evropske komisije za prenos ličnih podataka između kompanija iz svoje grupacije, koje zahteva da sve kompanije iz grupacije štite lične podatke iz Evropskog ekonomskog prostora koje obrađuju po standardu ekvivalentnom onom koji se zahteva zakonom Evropske unije o zaštiti podataka. Kada delimo vaše lične podatke sa nezavisnim pružaocem usluga izvan Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske, pre prenosa, osiguraćemo da primalac ima uspostavljen adekvatan nivo zaštite podataka ili odgovarajuće zaštite, osim u izuzetnim slučajevima koji su obuhvaćeni statutnim pravom. Kliknite ovde da biste stupili u vezu sa nama i preuzeli kopiju odgovarajućih zaštita.

Prema opštoj poslovnoj praksi, podaci dobijeni od korisnika iz EU obrađuju se na serverima koji se nalaze u EU i Rusiji.

Do opsega koji je određen važećim zakonima, izabraćemo mehanizam za prenos podataka preko granica koji zadovoljava uslove i koji je u skladu sa važećim zahtevima lokalnih važećih zakona i izvršićemo odgovarajuće postupke ili ćemo usvojiti mere zaštite neophodne za prenos podataka preko granica.

VAŠA PRAVA KAO LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE I NAČIN OSTVARIVANJA OVIH PRAVA

Takođe, obaveštavamo vas da imate određena prava u vezi sa vašim ličnim podacima koje obrađujemo:

 • Pravo na informisanost. Imate pravo da vam se pruže jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako koristimo vaše lične podatke, i vaša prava.
 • Pravo na pristup. Imate pravo da zatražite potvrdu da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne; ukoliko ih obrađujemo, imate pravo na pristup datoj obradi
 • Pravo na ispravljanje grešaka. Imate pravo da zatražite ispravku netačnih ličnih podataka o vama koje obrađujemo. Takođe, možete da zatražite da kompletiramo nepotpune podatke.
 • Pravo na brisanje (pravo da budete zaboravljeni). U određenim slučajevima imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka.
 • Pravo na ograničenje obrade. U pojedinim slučajevima imate pravo da od nas zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka; na primer, ako osporavate tačnost ličnih podataka ili je obrada nelegalna i protivite se brisanju ličnih podataka, a umesto toga zahtevate ograničenje korišćenja ličnih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka. Ako ste nam dostavili podatke na osnovu ugovora ili davanja pristanka, imate pravo da zatražite prenos vaših ličnih podataka. Dostavićemo vama ili trećem licu po vašem izboru vaše lične podatke u strukturiranom, standardno korišćenom i mašinski čitljivom formatu.

Pravo na prigovor

Pravo na prigovor na osnovu konkretnog slučaja U bilo kom momentu imate pravo na prigovor (u odnosu na konkretnu situaciju) na obradu vaših ličnih podataka koja je zasnovana na naših legitimnim interesima (Čl. 6 (1) f) GDPR); uključujući i profilisanje zasnovano na ovim propisima. Tada nećemo više obrađivati takve lične podatke za date svrhe, osim ukoliko ne prikažemo ubedljive osnove za obradu koji imaju prednost nad vašim interesima, pravima i slobodama ili je obrada neophodna za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu od bilo kakvih pravnih zahteva.

Prigovor na obradu podataka za svrhe direktnog oglašavanja

Do mere u kojoj obrađujemo vaše lične podatke u svrhe direktnog oglašavanja, u bilo kom momentu imate pravo na prigovor na obradu ličnih podataka koji se na vas odnose u ove svrhe. Ukoliko osporite obradu u svrhe direktnog oglašavanja, nećemo više obrađivati vaše lične podatke u ove svrhe.

 • Pravo na povlačenje pristanka. Imate pravo da povučete svoj pristanak na obradu vaših ličnih podataka. Povlačenje pristanka neće uticati na važenje bilo koje radnje obrade vaših ličnih podataka koje su izvršene pre povlačenja pristanka.
 • Pravo na žalbu. Ukoliko smatrate da je obrada ličnih podataka koji se na vas odnose nezakonita, imate pravo da nadležnom telu podnesete žalbu, konkretno državnom organu u državi u kojoj imate prebivalište, u kojoj vam se nalazi radno mesto ili na lokaciji na kojoj je došlo do navodnog kršenja propisa.

Do mere do koje je to potrebno važećim lokalnim zakonima, važiće lokalni pravni uslovi.

Ako želite da upotrebite to pravo, uvek možete da nas direktno kontaktirate.