Skip to main

Istorija promena Smernica za privatnost na veb-sajtu („Smernica“)

Povratak na stranicu Smernice za privatnost na veb-sajtu

April 2020.

 • Ažurirali smo kontakt informacije za pitanja ili komentare u vezi sa politikom privatnosti.

Mart 2020.

 • Ažurirali smo informacije o sistemu Kaspersky Business Hub i pružili ih u zasebnom odeljku.
 • Ažurirali smo opis usluga sistema Kaspersky Endpoint Security Cloud, informacije o pohranjenim podacima i period čuvanja.
 • Takođe smo ažurirali smo opis usluga sistema Kaspersky Security Center Cloud Console, informacije o pohranjenim podacima i period čuvanja.

Januar 2020.

 • Ažurirali smo odeljak Kaspersky CompanyAccount informacijama o dodatnim adresama e-pošte za nalog.

Oktobar 2019.

 • Dodali smo informacije o obradi i privatnosti vaših ličnih podataka kada koristite Kaspersky Security Center Cloud Console.

Avgust 2019.

 • Promenili smo odeljak „Podrška“. U pojedinim slučajevima, kada kontaktirate tehničku podršku, možemo od vas zatražiti poslednje 4 cifre sa bankovne kartice kojom su plaćeni naši proizvodi.
 • Ažurirali smo odeljak Kaspersky Lab VirusDesk sa informacijama o prenosima datoteka radi dodatne analize.
 • U odeljku Kaspersky bezbednost za Office 365, dodali smo informacije o podršci za OneDrive.

Januar 2019

 • U odeljku „Da li koristimo kolačiće ili module za društvene mreže“ dodali smo opšte informacije o prirodi kolačića i kako i u koje svrhe koristimo kolačiće i veb monitore na našim veb-lokacijama i u e-pošti.

Jul 2018

 • Promenili smo strukturu i sadržaj Smernica da bismo je usaglasili sa zahtevima Opšte uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR):
  • dodali smo informacije o predstavniku kompanije Kaspersky Lab u Evropskoj uniji;
  • opisali smo glavne svrhe obrade ličnih podataka na našim veb-sajtovima;
  • za svaki od naših veb-sajtova smo dodali listu kategorija ličnih podataka koje se obrađuju i odgovarajuće periode čuvanja tih podataka;
  • naveli smo listu zemalja i regiona u kojima se lični podaci obrađuju;
  • dopunili smo informacije o prenosu ili odobravanju pristupa podacima;
  • opisali smo pravne osnove po kojima Kaspersky Lab obrađuje lične podatke;
  • dodali smo informacije o pravima korisnika i informacije o mogućnosti slanja žalbe.
 • Proširili smo listu tipova kolačića koje koristimo na veb-sajtovima.
 • Ažurirali smo listu kolačića i vidžeta za društvene mreže koji se koriste na našim veb-sajtovima.
 • Naglasili smo principe kojih se držimo pri obradi ličnih podataka.

Decembar 2017.

 • Radi praktičnosti smo sve smernice za privatnost za veb-sajtove i Izjavu o privatnosti objedinili u jednom dokumentu.